[FULL] Hướng dẫn tổ chức kì thi trực tuyến ĐƠN GIẢN & KHÁCH QUAN trên OLM.VN


#olm #thionline
Hướng dẫn tổ chức kì thi trực tuyến trên OLM.VN, từ khâu chuẩn bị đến khâu chấm thi, xuất kết quả làm bài.
Bài viết chi tiết:

0:00 Giới thiệu
1:10 chuẩn bị trước kì thi
1:30 tạo khóa học chứa các đề thi, tạo các đề thi với dạng học liệu phù hợp
3:25 cài đặt đề thi hiệu quả
6:50 cài đặt thời điểm mở đề, thời gian làm bài
8:30 phân công chấm bài tự luận
9:30 soát lại đề thi
12:16 giao đề thi cho lớp
12:57 cách học sinh vào làm bài thi
14:07 cách giáo viên được phân công chấm vào chấm bài
14:55 xem thống kê số lần thoát ra khỏi bài thi của học sinh
16:20 xuất danh sách thông tin bài thi của học sinh fiel Excel

Nguồn: https://travelulike.com/category/giai-tri/

Xem thêm: https://travelulike.com/

By admin

One thought on “[FULL] Hướng dẫn tổ chức kì thi trực tuyến ĐƠN GIẢN & KHÁCH QUAN trên OLM.VN – TraveluLike”

Comments are closed.