Vô Song – Lưu Vũ Ninh | Nhạc phim Thả Thí Thiên Hạ OST 且试天下 | Dương Dương, Triệu Lộ Tư | 无双 刘宇宁


Bài hát: Vô Song | 无双
Ca sĩ: Lưu Vũ Ninh | 刘宇宁

《且试天下》电视剧 OST(杨洋,赵露思)。
Chinese drama “Who Rules The World” OST (Yang Yang, Zhao Lusi).
Nhạc phim Thả Thí Thiên Hạ (Dương Dương, Triệu Lộ Tư), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt.

[ Vietsub • Pinyin ] Nhạc phim Thả Thí Thiên Hạ OST | ost 且试天下ost | Who Rules The World OST Vô Song – Lưu Vũ Ninh / 无双 – 刘宇宁| 且试天下 OST Thả Thí Thiên Hạ Nhạc phim Dương Dương, Triệu Lộ Tư | Yang Yang, Zhao Lusi | 杨洋,赵露思

—————————————————-
Contact Us:
Email: [email protected]
Facebook: facebook.com/justsomevietsub

———————————————
Trans & Sub: PastaAY91.
Brought to you by Just Some Vietsub.
Do not take out without permission.

• Lời bài hát | Lyrics | 歌词:

北风洌 江湖乱

舞刀剑 弓上弦

不狂枉少年

挥一挥手逍遥红尘就掠过指尖

纵世间 并红颜

风若起 水中月

扰乱了黑夜

是谁偷偷躲藏在影而下竟不觉

行路迢迢生死命悬都是缘

且携无双一试天下

二招一剑并肩

是与非无畏风暴起情节残缺殒灭

黑和白载入战鼓起是狂是勇是正邪

刹猖狂墨空摇曳

落下惊鸿一瞥

安能辨别灵魂无懈

且探欲试天下凡世间

纵世间 并红颜

风若起 水中月

扰乱了黑夜

是谁偷偷躲藏在影而下竟不觉

行路迢迢生死命悬都是缘

且携无双一试天下

二招一剑并肩

是与非无畏风暴起情节残缺殒灭

黑和白载入战鼓起是狂是勇是正邪

刹猖狂墨空摇曳

落下惊鸿一瞥

安能辨别灵魂无懈

且探欲试天下凡世间

且探欲试天下凡世间

(We do not own the music. This video is for entertainment purposes only).
#JSV #OST #且试天下

Nguồn: https://travelulike.com/category/giai-tri/

Xem thêm: https://travelulike.com/

By admin

15 thoughts on “Vô Song – Lưu Vũ Ninh | Nhạc phim Thả Thí Thiên Hạ OST 且试天下 | Dương Dương, Triệu Lộ Tư | 无双 刘宇宁 – TraveluLike”
 1. Bei feng lie
  Jiang hu luan
  Wu dao jian
  Gong shang xian
  Bu kuang wang shao nian
  Hui yi hui shou xiao yao hong chen jiu lue guo zhi jian
  Zong shi jian
  Bing hong yan
  Feng ruo qi
  Shui zhong yue
  Rao luan le hei ye
  Shi shei tou tou duo cang zai ying er xia jing bu jue
  Xing lu tiao tiao shei si minh xuan
  Dou shi yuan
  Qie xie wu shuang yi shi tian xia
  Er zhao yi jian bing jian
  Shi yu fei wu wei feng bao qi qing jie can que yun mie
  Hei he bai zai ru zhan gu qi
  Shi kuang shi yong shi zheng xie
  Sha chang kuang mo kong yao ye
  Luo xia jing hong yi bie
  An neng bian bie ling hun wu xie
  Qie tan yu shi tian xia fan shi jian…..
  The end

 2. běi fēng liè jiāng hú luàn

  wǔ dāo jiàn gōng shàng xián

  bù kuáng wǎng shào nián

  huī yì huī shǒu xiāo yáo hóng chén jiù luè guò zhǐ jiān

  zòng shì jiān bìng hóng yán

  fēng ruò qǐ shuǐ zhōng yuè

  rǎo luàn le hēi yè

  shì shuí tōu tōu duǒ cáng zài yǐng ér xià jìng bù jué

  xíng lù tiáo tiáo shēng sǐ mìng xuán dōu shì yuán

  qiě xié wú shuāng yí shì tiān xià

  èr zhāo yí jiàn bìng jiān

  shì yǔ fēi wú wèi fēng bào qǐ qíng jié cán quē yǔn miè

  hēi hé bái zǎi rù zhàn gǔ qǐ shì kuáng shì yǒng shì zhèng xié

  shā chāng kuáng mò kōng yáo yè

  luò xià jīng hóng yì piē

  ān néng biàn bié líng hún wú xiè

  qiě tàn yù shì tiān xià fán shì jiān

  zòng shì jiān bìng hóng yán

  fēng ruò qǐ shuǐ zhōng yuè

  rǎo luàn le hēi yè

  shì shuí tōu tōu duǒ cáng zài yǐng ér xià jìng bù jué

  xíng lù tiáo tiáo shēng sǐ mìng xuán dōu shì yuán

  qiě xié wú shuāng yí shì tiān xià

  èr zhāo yí jiàn bìng jiān

  shì yǔ fēi wú wèi fēng bào qǐ qíng jié cán quē yǔn miè

  hēi hé bái zǎi rù zhàn gǔ qǐ shì kuáng shì yǒng shì zhèng xié

  shā chāng kuáng mò kōng yáo yè

  luò xià jīng hóng yì piē

  ān néng biàn bié líng hún wú xiè

  qiě tàn yù shì tiān xià fán shì jiān

  qiě tàn yù shì tiān xià fán shì jiān

 3. Ngay từ đầu phim nghe bài hát là biết ngay là Vũ Ninh hát. Chuyên dòng nhạc phim này nhể, nghe rất hào sảng

 4. ủa sao đoạn điệp khúc giống bài thiên vấn của phim Sơn hà lệnh vậy ta??

 5. Vừa xem phim xong, nghe cái nhạc với cái giọng thấy quen quen, ai ngờ là anh ta hát thiệt🤣🤣🤣

 6. Giọng Ninh ca hợp với mấy thể loại nhạc này ghê

Comments are closed.