Dương Trương Thiên Lý hát Da Khuc


Thiên Lý hát bài này trong dịp kỷ niệm 10 năm JRP tại Vietnam.
Thiên Lý là một trong nhugnwx đại sứ của JRP VN, em đã đến JRP năm 2007 và 2008 em được JRP cử đi thi IMTA tại New York 2008 và tham gia cuọc thi nhan săc HHHV VN 2008 và trở thành Á hậu HVVN.

Nguồn: https://travelulike.com/category/giai-tri/

Xem thêm: https://travelulike.com/

By admin

One thought on “Dương Trương Thiên Lý hát Da Khuc – TraveluLike”

Comments are closed.